Periode 1939 -1945

Voor de oorlog

Zoals ook op de andere waddeneilanden in de vooroorlogse periode kenden ook de inwoners van Vlieland een rustig, bijna geïsoleerd bestaan.

Het alledaagse leven op het eiland was voor de ruim 500 inwoners naar de maatstaven van die tijd betrekkelijk aangenaam.

De nabijheid van de zee, het dierenleven op het eiland en het bezit van een eigen moestuin betekende voor de eilandbewoners dat er zelfs in de crisisjaren zelden honger werd geleden.

Grote projecten op het eiland, zoals het aanleggen van strekdammen en een lage dijk langs het zuiderstrand,

het bebossingprogramma van Staatsbosbeheer en het onderhoud aan de zeewerende duinen betekende voor vele eilanders werk in een tijd dat er weinig werk was.

Ook kozen een aantal eilanders voor een carrière op zee, bij de Koninklijke Marine of bij de handelsvaart.

De Vlielandse vissersvloot stelde niet veel voor, dit bleef bij een tweetal zeilende vissersschepen.

De opkomende toeristenindustrie stond nog in de kinderschoenen en zou pas na de oorlog een grote vlucht gaan nemen.


 

films over dit onderwerp
wiki
wiki
contact