Periode 1939 -1945

Bevrijding

Via Nijmegen, Emmerich, Arnhem, Barneveld, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar bereikte 3rd Medium Regiment van de Royal Artillerie uiteindelijk Den-Helder.

Op 26 mei 1945 kreeg dit Regiment de opdracht om een eenheid van zestig man te leveren om het duitse garnizoen op de eilanden Vlieland, Terschelling en Ameland te ontwapenen.

Deze eenheid werd Jaffa-Force genoemd en stond onder commando van Captain J.D. Johnston.

Op 29 mei werd ‘Jaffa-Force’ per LCT overgebracht van Den-Oever naar Terschelling en daar kreeg de duitse commandant te horen, dat vanaf dat moment Captain Johnston de geallieerde commandant over de drie eilanden was.

In de ochtend van de 31ste mei 1945 werd de Lieutenant Frederic Squire met een vijftal soldaten naar Vlieland gestuurd om daar de officiële overdracht van de macht op zich te nemen.

De eerste ontmoeting met Frederic Squire

In 1992 vertelde de zoon van de waterstaatsman P.A. Kroon, Sijmen Kroon over zijn ontmoeting met Fred Squire.

‘Ik was die ochtend met Juri Kuiper in een klein motorbootje naar het strand geweest om een aantal zware boomstammen op te halen. Deze stammen waren prachtig brandhout. De Duitsers hadden een groot aantal van deze boomstammen van een meter of vijf lengte het strand ingespoten. Deze moesten dienen als hindernissen bij een eventuele landing van de geallieerden.

Terwijl we daar mee bezig waren, kwam er een motorsloep voorbij, met daarin enige Engelse soldaten.

We liepen met het bootje mee dat in de haven afmeerde. Er kwam een Engelse officier van het bootje, die ons aansprak en vroeg naar de commandant van de BS. Ondertussen was de commandant van de BS, de huisarts dokter Robert Turfboer, al gearriveerd en ging het gezelschap naar het dorp.

Als hoofdkwartier werd de fotozaak van Hommema betrokken alwaar de Inselkommandant Kapitän-leutnant Clementsen ontboden werd. Hier kreeg deze instructies over hoe één en ander afge­wikkeld zou worden.

Vervolgens werd een auto voorgereden en werd eerst de Oost-Batterij geïnspecteerd en daarop de West-Batterij.

Op 11 juni 1945 werden de Duitsers per veerboot overgebracht naar Terschelling, vanwaar de gehele dezen bezettingmacht in schepen op 12 juli naar Wilhelmshaven werd overgebracht.’

De vuurtoren in 1947

De vuurtoren van Vlieland in het jaar 1947, nog steeds in Kriegsmarine camouflagekleuren

Na-oorlogs luchtopname van de werkhaven op Vlieland. Luchtopname die kort na de oorlog is gemaakt van de haven op Vlieland. De foto toont de haven, zoals deze tijdens de oorlog er uit zag, echter de bouwwerken op het havenhoofd en de westelijke havendam zijn verdwenen.

Na-oorlogs luchtopname van de werkhaven op Vlieland.
Luchtopname die kort na de oorlog is gemaakt van de haven op Vlieland. De foto toont de haven, zoals deze tijdens de oorlog er uit zag, echter de bouwwerken op het havenhoofd en de westelijke havendam zijn verdwenen.

 

films over dit onderwerp
wiki
wiki
contact