Periode 1939 -1945

Capitulatie

Van de inval in Nederland door de Duitse troepen heeft Vlieland weinig gemerkt.

Op 18 mei 1940 werd het eiland Vlieland ‘aan den Duitschen Weermacht’ onderworpen.

In aanwezigheid van burgemeester Rab tekende Luitenant ter Zee 1e klas W.S. van Braam en de Duitse Majoor Dr. Schröder, een forse Duitse officier die later de Ortskommandant van Harlingen werd, het Protocol van de Overgave.

De rond de 240 Nederlandse soldaten konden kort daarna naar huis, zonder ook maar één schot op de vijand te hebben gelost.

Zodra de Duitsers zich op Vlieland hadden gevestigd kwam er een stroom van voorschriften los.

Een van de voornaamste was wel, dat er een algehele verduistering moest worden toege­past. Het vuurtoren licht ging uit en zelfs de lichten van de betonning werd gedoofd.

Volksverzamelingen van meer dan 20 personen werden eveneens verboden en men mocht niet onnodig op straat stil blijven staan.

Voorts werd het verbruik van benzine en olie verboden, behalve voor de geneesheren.

Het duurde nog geruime tijd voor de bootverbinding met ‘de wal’ zich herstelde en dan alleen nog maar voor de passagiers die daarvoor een Ausweis hadden.

 


 

 

films over dit onderwerp
wiki
wiki
contact