Periode 1939 -1945

Mobilisatie

In de loop van het jaar 1939 kwam de mobilisatie op gang.

Op Vlieland werd een sectie van het 1ste Bataljon van het 45 Regiment Infanterie van de Koninklijke landmacht gelegerd en een tot heden onbekend gebleven eenheid van de Koninklijke Marine.

Al in 1917 had de Koninklijke Marine op de meest noordoostelijke duin, op Vlieland bekend als het Witte Lid, een kustbatterij ingericht.

Deze kustbatterij bestreek het zeegat tussen Vlieland en Terschelling en was uitgerust met 3 oude kanons (bij de marine is het meervoud van kanon – kanons) 15 cm lang 40 afkomstig van het Hr. Ms. Pantserschip Hertog Hendrik.

De Koninklijke Marine richtte ook nog een batterij 7 cm lang 40 nabij Kaap-Bol in die het Stortemelk, de vaarweg naar Vlieland, Terschelling en Harlingen, bestreek. Dit was de 1e Batterij 7 lang 40, ressorterende onder de stelling Den-Helder.

Voor het leiden van het vuur van deze batterijen werd op Kaap-Bol ook nog een vuurleidingsbunker gebouwd die in de rand van de zeewerende duinen kwam te staan.

Het Kaap-Bol werd tevens een waarnemingspost van de Koninklijke Marine, die de naam Post 8 kreeg.

Tot de bemanning van Post 8 werden twee Vlielandse reservisten toegevoegd, namelijk de lichtwachter Klaas Roos en de hotelhouder Dirk Bruin.

Post 9 Koninklijke Marine

Groepsfoto van de bemanning van de Koninklijke Marine Waarnemingspost No.9, gelegen nabij het Posthuis op Vlieland

Een tweede waarnemingspost van de marine werd nabij het posthuis gerealiseerd, dit werd Post 9.

Kaart stellingen en posten Nederlandse infanterie en Koninklijke Marine op Vlieland in 1939

Kaart van stellingen en posten van de Nederlandse infanterie en Koninklijke Marine op Vlieland in 1939

De militairen van het 1-45 Regiment Infanterie werden gehuisvest in een onderkomen bij de werkhaven en in het dorp.

Post 9 Koninklijke Marine Vlieland

Waarnemen vanaf Post No.9 van de Koninklijke Marine, nabij het Posthuis op Vlieland.

De mobilisatietijd verliep voor de op Vlieland gelegerde troepen rustig, afgezien van een enkel overvliegend vliegtuig gebeurde er niets.

Wel strandde op zaterdag 11 november 1939 het vrachtschip Jeannette.

Het bijzondere aan deze stranding was dat tot de opvarenden ook drie leden van de Duitse Luftwaffe behoorde. Deze Luftwaffe militairen waren voor de stranding van een vliegtuig opgepikt dat een noodlanding op de Noordzee had gemaakt. Na de stranding werden deze door het contingent van de Landmacht geïnterneerd en op transport naar de vaste wal gezet.

parade en inspectie van de troepen door de burgemeester van Vlieland

parade en inspectie van de troepen door de burgemeester van Vlieland

 

Inspectie van de troepen, een detachement van het I-45 RI, en van de Koninklijke Marine, door de burgemeester van Vlieland.

Inspectie van de troepen, een detachement van het I-45 RI, en van de Koninklijke Marine, door de burgemeester van Vlieland.

films over dit onderwerp
wiki
wiki
contact